Čistá pitná voda pre rodiny v Bangladéši

Ochrana klímy? Naša misia! Prešli sme dlhú cestu k predchádzaniu a znižovaniu emisií CO2. Tam, kde sa (zatiaľ) nedokážeme vyhnúť emisiám skleníkových plynov, to kompenzujeme ekosociálnymi projektmi, napríklad v spolupráci s popredným sociálnym podnikom Helioz z Viedne. Od roku 2019 podporujeme klimatický projekt, ktorý rodinám v Bangladéši zaručuje čistú pitnú vodu.

Pretože v mnohých oblastiach Bangladéša je povrchová voda stále hlavným zdrojom pitnej vody (popri dažďovej vode). Bohužiaľ, pretože je často kontaminovaná, musí sa najskôr prevariť, čo si vyžaduje palivové drevo a má niekoľko negatívnych účinkov:

  • Pri varení sa uvoľňuje CO2.
  • Je potrebné palivové drevo, čím sa vyrubujú lesy.
  • Najmä ženy trávia veľa času zberom palivového dreva.
  • Neustály dym v domoch podporuje ochorenia dýchacích ciest, najmä u detí.

S WADI preto Helioz vyvinul nákladovo efektívne zariadenie na solárny pohon, pomocou ktorého možno kontaminovanú pitnú vodu bezpečne sterilizovať slnečným žiarením.

Akcia je taká jednoduchá ako dômyselná
Niekoľko rodín žijúcich vedľa seba zdieľa WADI. Zariadenie sa jednoducho umiestni na slnko spolu s fľašami s vodou. Na displeji sa potom zobrazí, akonáhle voda dosiahne pitnú kvalitu v dôsledku UV žiarenia zo slnečného žiarenia.

Metóda sa osvedčila
Menej chorôb, ale aj emisií CO2. Z dlhodobého hľadiska zlepšujeme klímu a život ľudí v Bangladéši – lepším zásobovaním pitnou vodou a úsporou viac ako 800 ton CO2 ročne!

Viac informácií o Helioz a našom projekte nájdete tu.

Odporúčame