10 faktov k Svetovému dňu vody

Voda je vzácnym zdrojom. Zhrnuli sme pre vás do 10 stručných faktov, akým humanitárnym problémom budeme v najbližších rokoch čeliť s nedostatkom vody v súvislosti s klímou a prečo bude v mori čoskoro viac plastov ako rýb.

10 faktov o vode

1. momentálne prežívame „vodnú krízu“

Približne 2,2 miliardy ľudí na celom svete nemá zabezpečený prístup k čistej vode. Hoci viac než dve tretiny zemského povrchu tvorí voda, len necelé 3 percentá z nej sú pitné. Žiaľ, distribúcia dostupnej pitnej vody je geograficky veľmi nerovnomerná: najmä Afrika už v niektorých regiónoch zápasí s dramatickým nedostatkom vody, no v dôsledku klimatických zmien sa situácia rýchlo zhoršuje aj v Južnej Amerike a Ázii.
Najviac postihnutí sú ľudia alebo rodiny v chudobnejších regiónoch sveta – a najmä vo vidieckych oblastiach.
Podľa údajov UNICEF z roku 2021 žije viac ako 1,42 miliardy ľudí na celom svete v oblastiach s celkovo vysokým alebo extrémne vysokým nedostatkom vody, vrátane 450 miliónov detí.

2. Kontaminované vodné zdroje ako zdroje infekčných chorôb

Na mnohých miestach je možný prístup k vode, no jej kvalita je zlá a táto voda je kontaminovaná. Napríklad v dôsledku povodní v období dažďov sú mnohé zdroje pitnej vody dočasne znečistené a nie je možné ich využívať dlhšie obdobie v roku. Spustili sme projekt ochrany klímy, aby sme rodinám v Bangladéši zaručili prístup k čistej pitnej vode. Viac o tejto téme už čoskoro tu na blogu.

3. Len čistá voda nestačí, musí byť aj „bezpečná“

Voda je možné bezpečne používať len vtedy, keď je prístupná ľuďom v blízkosti domova, je dostupná v prípade potreby a samozrejme bez kontaminantov. Na mnohých miestach sú zdroje vody, no niekedy je prístup k nim neistý, napríklad v dôsledku občianskych vojen alebo sezónneho vysychania prameňa či koryta rieky.

4. Bez vody na sanitáciu sa choroby šíria rýchlejšie

Nielen pitná voda je nevyhnutná na prežitie. Voda je absolútne dôležitá aj z hygienických dôvodov, inak sa choroby šíria rýchlejšie. Napríklad v Sudáne si vypuknutie cholery od roku 2016 vyžiadalo viac ako 400 obetí. Dôležité je aj mydlo, aby baktérie a vírusy nemali šancu!

5. Dochádzanie po vodu namiesto učenia

Na mnohých miestach sú to deti, ktoré musia prechádzať veľké vzdialenosti, aby nabrali vodu zo studní, zatiaľ čo ich rodičia pracujú na poli a starajú sa o dobytok. V dôsledku toho mnohé deti nemôžu chodiť do školy, a preto sa musia zaobísť bez vzdelania.

6. Corona, klimatické zmeny a pod.

Počas kríz, ako je pandémia COVID19, sa situácia mnohých ľudí žijúcich v zlých podmienkach ešte viac zhoršuje a prístup k vode je ešte náročnejší. Napríklad v Sýrii počas posledných 11 rokov občianskej vojny pravidelne kolabovali zásoby vody v určitých regiónoch, čo postihlo milióny ľudí.

7. Bezpečnosť vody pre všetkých

Na pozadí globálnej vodnej krízy UNICEF spustil iniciatívu „Bezpečná voda pre všetkých“. Prostredníctvom rôznych projektov po celom svete sa snaží pomáhať najmä najchudobnejším deťom a rodinám. Ale aj na Ukrajine sa v súčasnosti zásoby pitnej vody (a potravín) znižujú.

Toľko k humanitárnym problémom, ktoré máme so zásobovaním vodou na celom svete. Žiaľ, aj životné prostredie a zvieratá zápasia s tým, že prístup k vode je čoraz ťažší.

Jedným z najväčších problémov je a zostáva znečistenie vodných plôch a morí – spôsobené ľuďmi:

8. „Ako plast v mori“ namiesto „ako piesok v mori“

Podľa odhadov v súčasnosti pláva v mori okolo 150 miliónov ton plastov. Ak s tým niečo neurobíme, do roku 2050 bude v našich oceánoch viac plastov ako rýb. Tu sa dozviete, ako sa plasty vôbec dostávajú do mora, ktorým odpadom sú najviac tvorené a čo s tým môžeme robiť.

9. Great Pacific Garbage Patch

Great Pacific Garbage Patch je jednou z 5 gigantických skládok, ktoré krúžia okolo našich oceánov. V súčasnosti je približne 19-krát väčšia ako Rakúsko (pozn. viac než 32-krát väčšia ako Slovensko)! Viac ako polovica odpadu klesá na morské dno, zvyšok sa cez tieto pohyblivé plastové ostrovy rozptýli na pláže od južných morí po polárne oblasti. Mimochodom, tieto mega odpadkové skládky už vidno aj z vesmíru - bravo!

10. Celosvetovo chránené morské oblasti

Nadmerný rybolov, znečistenie a klimatická kríza sťažujú život morským živočíchom. Greenpeace sa angažuje pri vytovrení celosvetovej siete chránených morských oblastí, aby sa mohli zotaviť. Petícia na túto tému takmer už dosiahla svoj cieľ 500 000 podpisov – podpíšte ju tiež a pomôžte chrániť naše oceány pre budúce generácie!

Odporúčame