Ochrana osobných údajov

Prehľad

Vitajte na stránke www.handsonveggies.sk! V súlade s čl. 13, čl. 14 GDPR a paragrafom 165 ods. 3 TKG* tu poskytujeme komplexné informácie o všetkých spracovaní údajov. Získajte predstavu o tom, ktoré z Vašich osobných údajov (ďalej len „údaje“) sa spracúvajú, ako a prečo, keď:

 1. navštívite našu webovú stránku,
 2. sa prihlásite na odber noviniek (Newslettera),
 3. nás kontaktujete,
 4. využijete náš internetový obchod,
 5. máte s nami obchodný vzťah
 6. a ako dlho budú Vaše údaje uložené,
 7. aké údaje zhromažďujeme z iných zdrojov (článok 14 GDPR),
 8. či prebieha automatizované rozhodovanie,
 9. aké práva máte v súvislosti so spracovaním údajov
 10. a kto je zodpovedná osoba, kontaktné údaje nášho úradníka pre ochranu údajov a ako nás môžete kontaktovať.

*TKG - nemecký zákon o telekomunikáciách.

1) Aké údaje spracúvame, keď navštívite našu webovú stránku?

Keď navštívite našu webovú stránku, môžu byť spracované nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • zvolený jazyk,
 • typ prehliadača,
 • operačný systém,
 • krajina,
 • dátum, čas a trvanie prístupu,
 • čiastočne maskovaná adresa IP,
 • navštívené stránky na našej webovej lokalite vrátane vstupných a výstupných stránok,
 • a údaje, ktoré zadávate cez kontaktný formulár.

Spracovanie týchto kategórií údajov sa vykonáva v rozsahu, ktorý je v každom prípade nevyhnutný. Spracovanie týchto údajov je odôvodnené naším prevažujúcim oprávneným záujmom na prevádzke našej webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Pre fungovanie našej webovej stránky môže byť potrebné, aby sme preniesli Vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

Poskytovateľ služieb a informácií o ochrane údajov poskytovateľa Popis Miesto spracovania Právne základy pre prenos údajov
Hetzner Online Ltd Webhosting vrátane zálohovania EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR

Súbory cookie a „reklamné služby“

Vyššie uvedené kategórie údajov sú spracúvané pomocou tzv. „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení.

„Technické“ cookies zabezpečujú iba fungovanie našej webovej stránky a nevyžadujú si váš súhlas. Slúžia na rozpoznanie a uloženie dočasných údajov návštevníkov webových stránok. Tieto technické cookies používame iba v rozsahu potrebnom na komunikáciu s Vaším zariadením prostredníctvom webovej stránky.

Okrem týchto technických cookies môžeme využívať aj tzv. „reklamné služby” (napr. „reklamné cookies”, „nepotrebné cookies”, „pixely” alebo podobné technológie ). Tieto služby umožňujú lepšie pochopiť a vyhodnotiť Vaše záujmy. Pomocou týchto služieb môžeme zlúčiť Vaše „správanie surfovania“ za hranicami našej webovej stránky s údajmi z iných webových stránok. To nám umožňuje lepšie porozumieť záujmom návštevníkov našej webovej stránky a vedieť sa im venovať konkrétnejšie. Na tento účel sa požadované kategórie Vašich údajov prenášajú aj príslušnému poskytovateľovi služieb. Rešpektujeme, že nie každý návštevník našej webovej stránky si to želá. Preto Vaše údaje prostredníctvom týchto reklamných služieb spracúvame len vtedy, ak nám na to dáte súhlas.

Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov službami, ktoré spracúvajú Vaše údaje v rámci EÚ alebo EHP, je založený na článku 6 ods. 1 GDPR.

Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov službami, ktoré spracúvajú Vaše údaje v USA, je založený na článku 49 (1) (a) GDPR (výnimky pre špecifické prípady). Dôvod tohto právneho základu sa vysvetľuje skutočnosťou, že v súčasnosti neexistuje platné rozhodnutie o primeranosti pre USA v súlade s článkom 45 GDPR. To znamená, že Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich údajov v USA nemožno zaručiť, na čo výslovne upozorňujeme. Toto platí len dovtedy, kým Vám neponúkneme technické riešenie na zabránenie prenosu údajov do USA alebo kým sa neprijme nové rozhodnutie o primeranosti.

Všetok svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vymazaním aktivovaných služieb z prehliadača Vášho koncového zariadenia, pričom spracovanie údajov vykonané do času odvolania zostáva oprávnené.

Nasledujúce reklamné služby sa aktivujú až vtedy, keď s nimi udelíte súhlas prostredníctvom nášho „banneru cookie“ (vyskakovacie okno, ktoré sa zobrazí pri prvej návšteve našej webovej stránky):

Služby Popis Trvanie skladovania Miesto spracovania Právny základ pre prenos údajov Poskytovateľ služieb a informácií o ochrane údajov poskytovateľa
Google Tag Manager Integrácia Google Tag Manager pre jednoduché opätovné načítanie služieb (Poskytovateľ môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 24 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR Google LLC
Google Analytics Analýza a štatistické vyhodnotenie webovej stránky (Poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 24 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR Google LLC
Google Ads Cielené zobrazovanie online reklamy (Poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 3 mesiace EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR Google LLC
Google Optimize Optimalizácia našej online ponuky a webovej prezentácie (Poskytovateľ môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 18 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR Google LLC
Facebook Pixel Meranie úspešnosti a optimalizácie online reklamy (Poskytovateľ môže použiť zozbierané údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 3 mesiace EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR MetaPlatforms, Inc.
Tik Tok Pixel Meranie úspešnosti a optimalizácie online reklamy (Poskytovateľ môže použiť zozbierané údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 13 mesiacov EÚ/EHP, Čína, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR TikTok Technology Limited
Microsoft Advertising Cielené zobrazovanie online reklamy (Poskytovateľ môže zhromaždené údaje použiť na kontextualizáciu a personalizáciu reklám vlastnej reklamnej siete, najmä ak ste prihlásený do existujúceho účtu služby) 13 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR Microsoft Corporation
Criteo Tvorba personalizovaných reklamných ponúk 13 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR Criteo SA
AWIN Cielené zobrazovanie online reklamy 30 dní EÚ/EHP Spoločná zodpovednosť podľa článku 26 GDPR AWIN AG
RTB dom Tvorba personalizovaných reklamných ponúk 12 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR RTB House SA
Hotjar Optimalizácia našej online ponuky a webovej prezentácie 12 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR Hotjar Ltd.
Commerce Connector Optimalizácia našej online ponuky 14 dní EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR Commerce Connector GmbH
Hubspot Optimalizácia našej online ponuky 6 mesiacov EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR HubSpot, Inc.
Omniconvert Optimalizácia našej online ponuky a webovej prezentácie 6 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR Omniconvert SRL
Vimeo Prehrávanie video služieb Vimeo 24 mesiacov Spojené štáty Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR Vimeo LLC
SendinBlue Analýza a štatistické vyhodnotenie webovej stránky 24 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR SendinBlue GmbH
Flashtalking Cielené zobrazovanie online reklamy 60 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR Simplicity Marketing Ltd
twiago Optimalizácia našej online ponuky 30 dní EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR twiago GmbH
Outbrain Optimalizácia našich reklamných kampaní 3 mesiace EÚ/EHP, USA Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR Outbrain Inc.
AdUp Tvorba personalizovaných reklamných ponúk 12 mesiacov EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR Axel Springer Teaser Ad GmbH

2) Aké údaje spracúvame, ak sa prihlásite na odber Newslettera?

Pre prihlásenie sa k odberu nášho e-mailového newslettera môže byť okrem údajov spracúvaných počas Vašej návštevy našej webovej stránky spracovaná aj e-mailová adresa.

Tieto údaje sú spracovávané na základe Vášho dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať ukončením odberu pomocou odkazu uvedeného v každom newsletteri alebo prostredníctvom Vášho existujúceho zákazníckeho účtu, pričom spracovanie údajov vykonané do času odvolania zostáva oprávnené. Tieto údaje nie ste povinní poskytnúť, no bez týchto údajov Vám nemôžeme poskytnúť odber newslettera.

Aby sme mohli posielať newsletter, môže byť potrebné, aby sme preniesli Vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa Popis Miesto spracovania Právne základy pre prenos údajov
AWS EMEA SARL Odosielanie Newslettera e-mailom EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR
SendinBlue GmbH Odosielanie Newslettera e-mailom EÚ/EHP Spracovanie objednávky podľa čl.28 GDPR

3) Aké údaje spracúvame, keď nás kontaktujete?

Ak nás kontaktujete, okrem údajov spracúvaných počas Vašej návštevy našej webovej stránky môžu byť spracované aj nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • kontaktné údaje,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • akékoľvek údaje o objednávke
 • a korešpondenčné údaje vr. akýchkoľvek údajov, ktoré nám poskytnete počas komunikácie.

Tieto údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • Vybavovanie zákazníckych dopytov, starostlivosť o zákazníkov a ďalšie služby zákazníckej podpory prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu.

Spracovanie týchto kategórií údajov sa vykonáva v rozsahu, ktorý je v každom prípade nevyhnutný. Spracovanie týchto údajov je odôvodnené naším prevažujúcim oprávneným záujmom na efektívnom a uspokojivom komunikačnom procese (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Na to môže byť potrebné, aby sme preniesli Vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa Popis Miesto spracovania Právne základy pre prenos údajov
Freshworks GmbH Nemecko Otázky zákazníkov a služby starostlivosti o zákazníkov prostredníctvom e-mailu, chatu alebo telefónu EÚ/EHP, príležitostne USA, ak nás kontaktujete prostredníctvom platforiem sociálnych médií Spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR na základe záverečných štandardných ustanovení o ochrane údajov v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. a GDPR

4) Aké údaje spracúvame, keď používate náš internetový obchod?

Ak používate náš internetový obchod, môžu byť okrem údajov spracúvaných počas Vašej návštevy našej webovej stránky spracované aj nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • kontaktné údaje,
 • fakturačná a dodacia adresu,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • údaje o objednávke a doručení,
 • údaje o účte a platbe,
 • údaje, ktoré zadávate cez kontaktný formulár,
 • korešpondenčné údaje vr. všetkých údajov, ktoré nám oznámite v súvislosti s objednávkou
 • a dátum narodenia (v prípade zákonom požadovaného dokladu o veku).

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Spracovanie celého zmluvného vzťahu s Vami.
 • Prevod objednávky poskytovateľovi platobných služieb.
 • Zadávanie prepravných alebo špedičných služieb vrátane naťahovacích služieb.
 • Komunikácia pri vybavovaní objednávok.
 • Zákonom požadované skladovanie v zmysle § 132 BAO.
 • Zákonom povolená priama reklama (napr.: poštová zásielka, e-mailová zásielka, prieskumy spokojnosti, blahoželania, štatistické vyhodnotenia); Radi by sme vás výslovne informovali, že môžete namietať proti spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu.
 • Prevencia a vyšetrovanie prípadov alebo pokusov o podvod.
 • Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov.

Spracovanie týchto kategórií údajov sa vykonáva v rozsahu, ktorý je v každom prípade nevyhnutný a je potrebný na plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) alebo je odôvodnený naším prevažujúcim oprávneným záujmom na bezproblémovom fungovaní nášho podniku (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO).

Aby sme mohli používať náš internetový obchod, môže byť potrebné, aby sme v prípade potreby odovzdali Vaše údaje nasledujúcim príjemcom:

Poskytovateľ služieb a informácie o ochrane údajov poskytovateľa Popis Miesto spracovania Právne základy spracovania a prenosu údajov
Poskytovateľ logistických služieb
(Informácie o ochrane údajov podľa webovej stránky vybraného poskytovateľa)
Preprava objednávok Zvyčajne EÚ/EHP – ale vo výnimočných prípadoch aj tretie krajiny Plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR). Ak sa príjemca nachádza v tretej krajine bez platného rozhodnutia o primeranosti – článok 49 ods. 1 b ae GDPR
Poskytovateľ služieb dropshipping/cestný prepravca
(Informácie o ochrane údajov podľa webovej stránky vybraného poskytovateľa)
Vybavovanie objednávok produktov, ktoré nie sú na sklade a odovzdávanie poskytovateľom logistických služieb na prepravu Zvyčajne EÚ/EHP – ale vo výnimočných prípadoch aj tretie krajiny Plnenie zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR). Ak sa príjemca nachádza v tretej krajine bez platného rozhodnutia o primeranosti – článok 49 ods. 1 b ae GDPR
AWS EMEA SARL Odosielanie automatických e-mailov EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), spracovanie objednávky v súlade s článkom 28 GDPR
Adyen NV Poskytovateľ platobných služieb: Spracovanie online transakcií EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
Klarna Bank AB (publikácia) Poskytovateľ platobných služieb: Spracovanie online transakcií EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
SIX Payment Services Ltd Poskytovateľ platobných služieb: Spracovanie online transakcií pre zákazníkov z krajiny doručenia Švajčiarska Švajčiarsko Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR) Švajčiarsko: platné rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45 GDPR
Amazon Payments Europe sca Poskytovateľ platobných služieb: Spracovanie online transakcií EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA Poskytovateľ platobných služieb: Spracovanie online transakcií EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)
Currence iDEAL BV Poskytovateľ platobných služieb: Spracovanie online transakcií pre zákazníkov z doručovacej krajiny Holandsko EÚ/EHP Prevažujúce oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR)

Zákaznícky účet

Máte tiež možnosť zaregistrovať sa do zákazníckeho účtu. Ak tak urobíte, môžu byť spracované aj nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • História objednávok a zoznamy prianí.
 • Údaje o produktoch (recenzie, referencie, otázky a odpovede o produktoch).
 • Pridelené zákaznícke číslo.
 • Segmentácia zákazníkov.

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Ukladanie Vašich informácií v zákazníckom účte, vr. zverejňovania Vašich hodnotení, referencií, otázok a odpovedí o produktoch.
 • Vykonávanie segmentácie zákazníkov s cieľom ponúknuť prípadné zľavy.

Tieto údaje sú spracúvané na základe Vášho dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, pričom spracúvanie údajov vykonané do doby odvolania zostáva oprávnené. Nie ste povinní sa registrovať do zákazníckeho účtu, no bez zákazníckeho účtu Vám nemôžeme poskytnúť vyššie uvedené doplnkové služby.

5) Ktoré z Vašich údajov spracúvame, ak s nami máte obchodný vzťah?

V priebehu nášho obchodného vzťahu s partnermi alebo dodávateľmi spracúvame nasledujúce kategórie Vašich údajov:

 • firemné údaje,
 • kontaktné údaje,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • obchodné údaje, objednávky, dodacie a fakturačné údaje,
 • a korešpondenčné údaje vr. všetkých údajov, ktoré nám oznámite v súvislosti s naším obchodným vzťahom.

Tieto údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Začatie, udržiavanie a spracovanie celého nášho obchodného vzťahu s Vami (napr. predzmluvné záväzky, vyúčtovanie služieb, zasielanie dokumentov, komunikácia pre spracovanie zmluvy).
 • Zákonom požadované skladovanie v zmysle § 132 BAO.
 • Vnútorná správa a riadenie nášho obchodného vzťahu v požadovanom rozsahu (napr. spracovanie Vášho obchodného prípadu, zasielanie obchodných prípadov rôznym oddeleniam, zakladanie spisov, účely archivácie, korešpondencia s Vami).
 • Uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov.

Spracovanie týchto kategórií údajov sa vykonáva v rozsahu, ktorý je v každom prípade nevyhnutný a je potrebný na plnenie zmluvy. Ak nám tieto údaje neposkytnete, Váš obchodný prípad, žiaľ, nebudeme môcť spracovať.

Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy o našom obchodnom vzťahu (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), na splnenie našich zákonných povinností v súvislosti s lehotami uchovávania (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR) alebo z dôvodu našich prevažujúcich legitímnych opodstatnený záujem o hladký priebeh podnikania (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

6) Ako dlho budú Vaše údaje uložené?

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme Vaše údaje zhromaždili. V tejto súvislosti treba brať do úvahy zákonné povinnosti uchovávania (napr. z daňových dôvodov musia byť zmluvy, údaje o objednávke alebo iné dokumenty zo zmluvného vzťahu uchovávané po dobu siedmich rokov (§ 132 BAO)). V odôvodnených individuálnych prípadoch, napríklad na uplatnenie a obranu pred právnymi nárokmi, môžeme Vaše údaje uchovávať aj po dobu 30 rokov po skončení obchodného vzťahu.

Údaje, ktoré spracúvame pri kontaktovaní, uchovávame po dobu až troch rokov od posledného kontaktu.

7) Zhromažďovanie údajov z iných zdrojov (článok 14 GDPR)

V priebehu obchodného vzťahu alebo jeho nadviazania je prirodzene potrebné preskúmať obchodného partnera. Toto sa deje iba v nevyhnutnom rozsahu. V tejto súvislosti je možné k údajom pristupovať a spracovávať ich z nasledujúcich zdrojov:

Zdroj Verejne dostupné? Príslušné údaje Účel/Odôvodnenie
Web spoločnosti Áno Údaje o kontakte/štruktúre Nadviazanie kontaktu na obchodné účely

8) Vykonáva sa automatizované rozhodovanie alebo profilovanie (článok 13 ods. 2 písm. f) GDPR)?

Na našej webovej stránke neprebieha žiadne automatizované rozhodovanie. V priebehu procesu objednávania je však možné, že príslušný poskytovateľ platobných služieb použije profilovanie na odhalenie podvodu.

9) Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním údajov?

Radi by sme Vás informovali, že za predpokladu, že sú na to splnené zákonné požiadavky, máte právo

 • Vyžiadať si informácie o tom, ktoré z Vašich údajov spracúvame (podrobnosti nájdete v článku 15 GDPR).
 • Požadovať opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov, ktoré sa Vás týkajú (podrobne pozri čl. 16 GDPR).
 • Na vymazanie Vašich údajov (podrobnosti nájdete v článku 17 GDPR), za predpokladu, že neexistujú žiadne protichodné požiadavky na uchovávanie.
 • Na obmedzenie spracovania Vašich údajov (podrobne pozri čl. 18 GDPR).
 • Na prenosnosť údajov – príjem údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte (podrobne pozri čl. 20 GDPR).
 • Namietať proti spracúvaniu Vašich údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR (podrobnosti nájdete v článku 21 GDPR). To platí najmä pre spracovanie Vašich údajov na reklamné účely.

Ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Toto nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa doteraz uskutočnilo (článok 7 ods. 3 GDPR).

Ak dôjde v rozpore s očakávaniami k porušeniu Vášho práva na zákonné spracovanie Vašich údajov, kontaktujte nás. Vašu žiadosť sa budeme snažiť vybaviť bezodkladne, najneskôr však v zákonnej lehote jedného mesiaca. Vždy máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je za Vás zodpovedný vo veci ochrany údajov.

10) Kto je zodpovedný a ako nás môžete kontaktovať?

Zodpovednou osobou v zmysle článku 4 Z 7 DSGVO je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
slovensko@handsonveggies.com
(+43) 720 710740 9000
ATU63964918
FN302888z
Výkonný riaditeľ Roland Fink, Mag. Christoph Schreiner, Barbara Unterkofler, Dr. Gunther Helm

Krajský súd pre ZRS Graz
Okresný úrad Juhovýchodné Štajersko
Člen obchodného oddelenia Štajerskej obchodnej komory.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
E-mail: privacy@niceshops.com
Pošta: niceshops GmbH, z. H. úradníka pre ochranu údajov, Annenstrasse 23, 8020 Graz, Rakúsko.

Akékoľvek použitie tohto vyhlásenia o ochrane údajov alebo aj jeho častí bez súhlasu autora predstavuje porušenie autorských práv.