My a náš postoj k životnému prostrediu

Be nice! Žijeme ochranou klímy

Be nice! Toto krédo určuje všetky naše podnikateľské aktivity. Dôležitú úlohu tu zohráva ochrana životného prostredia a klímy, pretože sa snažíme využívať zdroje zodpovedne. Ako spoločnosť chceme aktívne formovať budúcnosť a podporovať trvalo udržateľný rozvoj.

Dôležitým ukazovateľom ekologickej ekonomiky sú emisie, ktoré spôsobujeme. Od roku 2018 pracujeme klimaticky neutrálne a sme hrdí, že sme tento cieľ dosiahli. Samozrejme pracujeme na neustálom zlepšovaní a prijímaní ďalších opatrení.

Príkladný účinok pri výpočte a kompenzácii

Ekologicky rozumné a klíme šetrné hospodárenie je pre nás skutočne dôležité. Z tohto dôvodu chceme ísť dobrým príkladom a skutočne zaznamenávať všetky emisie, ktoré spôsobujeme a kde je možné údaje zbierať. Patria sem všetky priamo spôsobené emisie (firemné budovy, firemné vozidlá) a pokiaľ je to možné, aj všetky emisie spôsobené nepriamo (napr. cesty zamestnancov, služobné cesty, odpad a pod.).

Uhlíková stopa 2021

V roku 2021 bola uhlíková stopa spoločností skupiny Niceshops 1474 t ekvivalentu CO2 (vypočítané podľa protokolu o skleníkových plynoch). Zaznamenané emisie sú rozdelené do troch oblastí (rozsahov):

Vysvetlenie rozsahov 1-3

V roku 2021 bude rozsah 1 predstavovať približne 22 % emisií, ktoré spôsobujeme, iba 1 % bude rozsah 2 a zvyšných 77 % bude patriť rozsahu 3.

Percentuálna distribúcia Niceshops na rozsahoch 2021

Ekvivalent 1474 t CO2 je približne toľko skleníkových plynov, koľko v rovnakom období spôsobí 166 ľudí žijúcich v Rakúsku. Priemerná úroveň emisií na obyvateľa v Rakúsku je 8,9 t ekvivalentu CO2 za rok.

To, čo nás mimoriadne teší, je skutočnosť, že sa nám podarilo oddeliť emisie skleníkových plynov od rastu predaja. Od roku 2019 sa nám podarilo znížiť emisie skleníkových plynov o dobrú tretinu na milión eur tržieb.

emisie niceshops 2021

Naše 3 piliere pre klimatickú neutralitu

Naša klimatická stratégia je založená na troch pilieroch, ktorými sú vyhýbanie sa, znižovanie a kompenzácia.

Takýmto spôsobom je v prvom rade najlepšie nedovoliť, aby vznikali skleníkové plyny. Tam, kde sa emisiám nedá vyhnúť, hľadáme spôsoby, ako ich obmedziť. Čomu sa vôbec nevyhneme, kompenzujeme zmysluplnými projektmi.

Predchádzajúce úspechy našich opatrení

Hoci sa obrat skupiny niceshops v roku 2020 takmer zdvojnásobil a objem balíkov sa znásobil, dokázali sme dosiahnuť veľké úspechy v používaní obalových materiálov. Používanie plastových obalov sa znížilo o viac ako 62 % (v porovnaní s rokom 2019). V súčasnosti sa na všetky balíky - až na veľmi malé výnimky - používajú ekologické, kompostovateľné prepravné materiály bez plastov. Len v niekoľkých prípadoch, ako je objemný tovar a paletová preprava, existuje alternatíva k recyklovateľnej plastovej fólii.

Inovatívne obaly spoločnosti Niceshops sa navyše dajú znova použiť bez lepiacej pásky vďaka špeciálnemu patentu na prepravu a vrátenie – riešeniu, ktoré bolo ocenené rakúskou štátnou cenou za obalový priemysel.

Medzi naše ďalšie opatrenia na ochranu klímy patria:

 • používame 100 % zelenú elektrinu
 • vozový park elektrických áut, ktorý sa neustále rozširuje, šetrí CO2
 • výstavba najväčšieho nabíjacieho parku pre elektromobily v Rakúsku (Saaz)
 • pracovný lístok na MHD a organizáciu spolujazdy
 • inštalácia fotovoltického systému na strechu haly, ktorá pokrývala v priemere 50 % vlastných energetických potrieb spoločnosti nv Saazi
 • udržateľná výstavba firemnej budovy s vysokou energetickou účinnosťou a množstvom dreva
 • vykurovanie a chladenie odpadovým teplom zo susednej bioplynovej stanice
 • svedomitú recykláciu odpadu a cenných materiálov
 • regionálne a prevažne biopotraviny v jedálni
 • založenie pracovnej skupiny pre eko-sociálnu zodpovednosť a Mobi-Taskforce, ktorá pracuje na spôsoboch, ako zabezpečiť, aby dochádzanie zamestnancov bolo šetrnejšie ku klíme (napr. spolujazdou, dotovanými e-bicyklami...)

Kompenzácia s Heliozom

Emisie, ktorým sa nedokážeme vyhnúť, berieme ako príležitosť na podporu iných ekosociálnych projektov, ktoré považujeme za rozumné a ktoré dlhodobo významne prispievajú ku globálnemu znižovaniu emisií. Tento rok je pre nás zvláštnym potešením podporiť projekt Helioz v Bangladéši.

V mnohých oblastiach Bangladéša je hlavným zdrojom vody (popri dažďovej vode) povrchová voda. Pretože je často kontaminovaná, musí sa najskôr uvariť, čo si vyžaduje palivové drevo a má niekoľko negatívnych účinkov:

 • pri varení sa uvoľňuje CO2
 • les sa rúbe stále viac
 • najmä ženy musia tráviť veľa času zberom palivového dreva
 • veľa ľudí, najmä deti, má problémy s dýchaním v dôsledku neustáleho dymu vo svojich domoch

Preto spoločnosť Helioz s WADI vyvinula nákladovo efektívne zariadenia, pomocou ktorého možno kontaminovanú pitnú vodu bezpečne sterilizovať slnečným žiarením.

fotografia wadi

Tým sa dá vyhnúť do istej miery chorobám prenášaným vodou, ako je cholera alebo detská obrna. Okrem toho, s projektom v Bangladéši a ďalších krajinách Helioz významne prispieva k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) OSN.

Samozrejme, naplánovali sme do budúcnosti aj ďalšie aktivity na ochranu našej klímy.